Keitä olemme?

Kansallinen akseli on suomalainen 15-27 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu järjestö, joka on luotu yhdistämään kaikki kansallismieliseksi itseään kuvaavat nuoret ja nuoret aikuiset yhden katon alle, jossa kehittyä, edistyä ja ajaa itselleen tärkeitä arvoja yhteiskunnassa. Myös yli 27-vuotiaat ovat tervetulleita tukijäseniksi. 

Järjestömme tavoitteena on pysäyttää monen nuoren kokema turhautuminen siitä, että ei voi vaikuttaa yhteiskuntamme moniin huolestuttaviin kehityskulkuihin sekä tarjota vaihtoehto pelkälle puoluepoliittiselle vaikuttamiselle. Järjestömme tuo yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön uudenlaisen ratkaisun, jossa tuomme kansallismielisten äänet esille nuorille sopivan toimintakulttuurin sekä metapoliittisen vaikuttamisen kautta. Samalla yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on kansallismielisten turvallisuuden ja perusoikeuksien suojaaminen sekä varmistaminen. Yhdistykseemme voi liittyä kuka tahansa arvomme hyväksyvä puolue- tai yhdistystaustasta riippumatta. Järjestömme toimii Suomen Sisu ry:n yhteydessä.

Pääasiallinen toiminta-alueemme on Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Suomessa, mutta osallistumme kansallismieliseen toimintaan myös näiden alueiden ulkopuolella. 

Tehtävämme on herättää, valistaa, kouluttaa ja koota nuoria yhteen kansallismielisen liikkeen puitteissa, sillä tiedostamme nuorisossa olevan potentiaalia, jota on jäänyt käyttämättä tiedon, taidon, organisaation tai verkoston puuttumisen vuoksi. Pyrimme toiminnallamme tarjoamaan juuri näitä asioita kansallismielisyydestä ja suomalaisten etujen edistämisestä kiinnostuneille nuorille.

Pyrimme siihen, että Suomen kansallismieliset nuoret ja nuoret aikuiset osallistuvat ja vaikuttavat maamme yhteiskunnallisella toimintakentällä aina kun mahdollista, sillä kansallismielisten tulee saada äänensä kuuluviin. 

Päämäärämme on tehdä kansallismielisyydestä vallitseva aatesuunta uusimaalaisten nuorten keskuudessa sekä koota yhteen Suomen verkostoituneimmat ja aktiivisimmat kansallismieliset. Kansallismielisesti ajattelevilla nuorilla tulee olla mahdollisuus ja voimavaroja edistää aktiivisesti aatemaailmaansa, fyysistä sekä henkistä hyvinvointiaan ja suomalaista kulttuuria. 

Päämääriensä toteuttamiseksi Kansallinen akseli:

 ⁃ Järjestää matalan kynnyksen säännöllisiä keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia

 ⁃ Järjestää erilaisia liikunnallisia tapahtumia

 ⁃ Järjestää yhteiskunnallisiin teemoihin ja vaikuttamiseen liittyviä koulutus-, valistus- ja keskustelutilaisuuksia

 ⁃ Järjestää vierailuja ja matkoja

 ⁃ Lisää tietoisuutta kansallismielisyydestä yleisön keskuudessa

 ⁃ Pyrkii tavoittamaan ja valistamaan yhä useampia kansallismielisiä nuoria

 ⁃ Järjestää aktivismia useissa eri toimintaympäristöissä

 ⁃ Vastustaa epäkansallisia ilmiöitä

Kaiken toimintamme taustalla ovat ja tulevat aina olemaan edustamamme arvot, jotka ovat:

  ⁃ Oikeudenmukaisuus

Suomalaisilla on sama oikeus varmistaa oman identiteetin säilyvyys, kuin kaikilla muillakin kansoilla. Uskomme kulttuurimme suojeluun pyrkivään harkitsevaisuuteen sekä järkipohjaisten valintojen tekemiseen.

 ⁃ Suomalaisen kulttuurin, historian ja identiteetin suojelu sekä niihin nojaava tulevaisuus

Suomalaisten perinteiden ja kulttuurimme varjelua sekä niiden viemistä tulevaisuuteen luonnollisena jatkumona.

  ⁃ Kansanterveydestä huolehtiminen

Haluamme, että suomalaiset ovat mahdollisimman terveitä ja hyvässä kunnossa, jotta nämä kykenevät selviämään erilaisista fyysisistä sekä henkisistä taakoista parhain mahdollisin edellytyksin.

Löydät Uudenmaan akselin säännöt liitteenä tästä.


Jos et ole vielä täysin varma, että olemmeko oikea järjestö sinulle, niin älä epäröi ottaa meihin yhteyttä! Vastaamme mahdollisiin kysymyksiin mieluusti.