Pentti Linkola

Uudenmaan akseli kunnioittaa Linkolan muistoa!

Uudenmaan akseli päätti kunnioittaa Pentti Linkolan muistoa hänen syntymäpäivänään. Hän ei harmillisesti ehtinyt näkemään 88. vuosipäiväänsä, sillä hän nukkui rauhallisesti pois 5. huhtikuuta 2020. Vaikka hän on poistunut keskuudestamme, hänen aatteensa, muistonsa ja perintönsä tulevat jatkamaan kunnioitetusti Uudenmaan akselin arvoissa ja toiminnassa.

Elämä

Pentti Linkola (7.12.1932 - 5.4.2020) oli Helsingissä kasvanut ympäristöfilosofi, luonnonsuojelija, kalastaja ja syväekologisti. Linkola oli jo nuorena radikaali toisinajattelija, valmis toimintaan. Hänellä oli vahva kutsumus toimia luonnon puolesta, ja hän olikin laajasti arvostettu hänen ideoidensa sekä huomioidensa vuoksi. 87-vuotisen elämänsä aikana hän on edistänyt Suomen luonnon asemaa enemmän kuin kukaan muu yksittäinen henkilö.

Hänen ansioluetteloonsa kuuluu muun muassa:

Tässä nyt muutama nimettäväksi. Ylempänä mainittua Luonnonperintösäätiötä pidetään yhtenä Linkolan elämäntyön jalokivenä ja konkreettisimpana osoituksena hänen pitkäjänteisestä halustaan taata luonnon tulevaisuus. Luonnonperintösäätiön tarkoituksena on ostaa saamillaan varoilla ostaa mahdollisimman paljon aarnio- eli luonnonmetsää, johon ei ole ihminen koskenut tai tehnyt muitakaan muutoksia. Nämä metsät ovat suurimpia hiilinieluja ja oleellisimpia Suomen luonnon monipuolisuuden säilyttämiseksi. Sen takia ongelmalliseksi Linkola näkikin, että Suomen metsistä alle 5% oli luonnonmetsiä. Tästä syystä hän päätti perustaa säätiön, joka takaa Suomen metsien koskemattomuuden yhä enenevissä määrin.

Kuinka maamme hallitus vaalii Linkolan muistoa?

Itsenäisyyspäivänä saimme seurata televisioiden ääressä, kuinka hallitus taputti itseään olkapäälle vastauksissa lasten ilmastohuoliin. Kyseisissä vastauksissa ylistettiin, kuinka hallitus suojelee metsiä enenevissä määrin. Tämä on toki totta, mutta ainoastaan yhdellä tapaa: hallitus suojelee entistä enemmän talousmetsää. Sen sijaan koskemattomia aarniometsiä tämä Vihreät sisältävä hallitus hakkaa alas ennätyslukemin. Tästä huolimatta Vihreä puolue julkeaa väittää olevansa jollain kierolla tapaa Linkolan perinnön soihdunkantaja samalla, kun he vapauttavat ilmaan tuhansia vuosia vanhat hiilidioksidivarastot ja samalla suomalaista kulttuurimaisemaa.